varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gymmet

Orange markering visar var gymmet ska ligga. Illustration: NCC

Gym

I samband med att den gamla simhallen revs byggdes ishallen om med ett gym på plan två. Dessa träningslokaler kommer utökas och innefatta yta även på plan två i den nybyggda delen.

Gymlokalerna ska hyras ut till en exern aktör som kommer att driva gymverksamheten. Det är ännu inte klart vilken aktör som får detta uppdrag.

Gymmets kunder kommer att ha tillgång till samma omklädningsytor som badets kunder (bortsett från gruppomklädningsrummen som ska användas enbart till simundervisning och skolklasser).

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter