varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Den nya anläggningen sedd utifrån.

Illustration: Liljewall

En ny mötesplats för motion, hälsa och lek

Varberg växer, 2030 beräknas vi vara 80 000 invånare. För att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet bygger Varbergs kommun en ny anläggning med bad, ishall, gym och café under ett tak. Den nya anläggningen beräknas vara klar hösten 2021.

Ett nytt bad

Den, nu rivna simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och hade så omfattande renoveringsbehov att man 2016 beslutade om att bygga en helt ny anläggning.

Den nya badet byggs för framtiden och ska kunna ta emot 350 000 besökare om året. I ett växande Varberg blir efterfrågan på en modern anläggning naturlig, både vad det gäller aktiviteter, kapacitet och kvalitet. Samt att badorten Varberg kan erbjuda olika typer av attraktiva bad året runt.

Större gym

I Håstens simhall fanns ett gym som drevs av Actic. I samband med att simhallen revs byggdes nya gymlokaler på plan 2 i den intilliggande ishallen. Här driver nu Actic fortsatt sin verksamhet. När den nya anläggninen står klar kommer gymlokalerna att utökas med utrymmen även på plan 2 i badet.

Café

I anläggningen finns ett café med utsikt mot skogsområdet och Hälsans stig. Caféet kan besökas både från entréhallen och inne från badet.

Ishall med ny entré

Ishallen stod klar 2013. Nu blir den en del av den nya anläggningen och får en ny entré som är gemensam för både ishallen, badet, gymmet och caféet.

ikon

Kontakta oss

Projektgruppen

Självservice & blanketter