varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ritning - kyrkskolans fasad efter ombyggnation

Mötesplats Tvååker (gamla Kyrkskolan)

Gamla Kyrkskolan ska bli ett nytt nav för kultur- och fritidsaktiviteter i Tvååker. Här kommer vi att kunna erbjuda en massa skoj för alla åldrar. Nu bygger vi om lokalerna så att de blir tillgängliga och för att de ska möta behoven för de olika verksamheter som ska hålla till i huset.

Aktuellt i projektet

Under vecka 19 kommer entreprenören börja etablera sig genom att sätta upp byggbodar och staket. I mitten av maj 2021 påbörjas rivningsarbeten inne i byggnaden. Under sommaren genomförs därefter byggarbeten och markarbeten. Mötesplats Tvååker beräknas vara klar för invigning hösten 2021.

Varför bygger vi?

Tvååker ska få en ny knutpunkt för kultur- och fritidsverksamhet. Lokalerna kommer att nyttjas som ungdomsgård, för seniorverksamhet och för fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättningar. Kulturskolan kommer att ha undervisning i lokalerna och de ska dessutom kunna användas av föreningslivet. Genom att lokalerna används smartare ska de komma fler till del. På sikt är även tanken att Mötesplats Tvååker ska bidra till nya möten mellan människor i olika åldrar och samarbeten mellan olika verksamheter.

Hur kommer det att bli?

Kyrkskolan består av många mindre rum i två plan. Ungdomsgårdsverksamheten har behov av öppna ytor med god överblick. Därför blir det en fullständig ombyggnation invändigt med fokus att öppna upp. Exteriören kommer till största del att behållas, med undantag för en tillbyggnad i form av ett större entréparti. Det bidrar till att huset blir tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar samt möjliggör för en utomhusscen och träffpunkt. Husets bottenplan kommer också att anpassas för att kunna fungera som övernattningslokal vid exempelvis läger och cuper.

Vad händer under byggtiden?

Under entreprenaden kan etablering av byggbodar och stängsel ha viss påverkan på trafiken i området. Exempelvis kan det bli lite smalare passager för den som ska lämna och hämta barn vid Bosgårdsskolan.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter