varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-12-21

Lekplats i Rolfstorp

Vi planerar att under 2021 bygga en ny lekplats i Rolfstorp. Temat för den är naturlekplats.

I år kommer vi att bygga en lekplats i Rolfstorp, vid Georgs väg. Till grund för utformningen ligger dels kommunens lekplatsriktlinje och dels de synpunkter som vi fått in från boende och verksamheter i närområdet.

Vi har nu tagit fram en skiss för projektet. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB) Tänk på att det är en skiss och att vissa detaljer kan komma att förändras.

Aktuellt i projektet

Vi är igång med projektering, då vi tar fram detaljerade ritningar för byggnation. Byggstart beräknas ske under augusti.

Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av dig till: projekthamnochgata@varberg.se 

ikon

Nyheter