varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-12-21

Lekplats i Rolfstorp

Vi planerar att under 2021 bygga en ny lekplats i Rolfstorp. Temat för den är naturlekplats.

I år kommer vi att bygga en lekplats i Rolfstorp, vid Georgs väg. Till grund för utformningen ligger dels kommunens lekplatsriktlinje och dels de synpunkter som vi fått in från boende och verksamheter i närområdet.

Vi har nu tagit fram en skiss för projektet.PDF (pdf, 1 MB) Tänk på att det är en skiss och att vissa detaljer kan komma att förändras.

Aktuellt i projektet

Nästa steg är projektering, då vi tar fram detaljerade ritningar för byggnation. Byggstart beräknas till maj.

Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av dig till: projekthamnochgata@varberg.se