Sök

Håsten utflyktslekplats

Under våren 2019 pågår ett arbete med att planera en utflyktslekplats i Håstenområdet.

Karat över området

Karta över området.

Utflyktslekplatser är enligt Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun ett fåtal antal självständiga och mycket en karaktäristisk lekplats uppbyggd efter ett särskilt tema. Spööökitetsparken är en utflyktslekplats. Syftet med utflyktslekplatserna är att erbjuda en spännande lekmiljö som skiljer sig från vardagsleken och som samtidigt hjälper till att sätta Varberg på kartan som en inspirerande plats för lek. Nästa utflyktslekplats i Varberg kommer att byggas i Håstens fritidsområde.

Aktuellt i projektet

Projektet håller på att planeras. Temat för lekplatsen ska vara rörelse och syftet är att skapa en utflyktslekplats som både kompletterar och binder ihop området med en generationsöverskridande mötesplats utomhus.

Under vår/försommar 2019 kommer ett dialogarbete pågå. Förhoppningen är att vi ska kunna påbörja byggnation höst/vinter 2019.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Katarina Svangård

Hamn- och gatuförvaltningen

072-183 52 38

katarina.svangard@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter