varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Bua ungdomshäng

Projektet Ungdomshäng på landsbygd handlar om att utveckla mötesplatser för ungdomar i Varbergs serviceorter. Under 2020 anlägger Varbergs kommun ett ungdomshäng med tillhörande konstverk i Bua.

Vad är ett undomshäng?

Ett ungdomshäng är en plats där traktens ungdomar kan samlas och umgås. Att jämföra med en lekplats men för en äldre målgrupp. Satsningen i Bua blir kommunens tredje i raden, ungdomshäng finns redan i Veddige och Rolfstorp.

Aktuellt i projektet

Projektet drog igång under hösten 2019 med en workshopPDF (pdf, 7.6 MB) tillsammans med ungdomarna på den lokala ungdomsgården. Under våren 2020 kommer en skiss tas fram av kommunens landskapsarkitekt och byggnation är planerad under hösten 2020. Projektet koordineras med kommunens satsning på konst på landsbygden – därmed får platsen även ett konstverk inspirerat av ungdomarna. Mer information om konstuppdraget kommer att publiceras på varberg.se/gestaltningsuppdrag.

Hur kommer det att bli?

Ungdomshänget kommer att ligga i närheten av ungdomsgården, på grönområdet intill kyrkan och pulkabacken (som kommer att bevaras).

Tidigare projekt

Under 2017-2018 byggades ungdomshänget i Rolfstorp som du hittar strax norr om Rolfstorps skola. Här finns både skateramp och väderskyddade sittplatser.

Under 2018-2019 byggdes Veddige ungdomshäng som finns vid grönområdet intill Vidhögehallen. Platsen innehåller bland annat sittplatser, hängmattor och ett konstverk.

ikon

Kontakta oss

Ungdomshäng/workshop, kontakta:

Nicole Molina, projektingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31

nicole.molina@varberg.se

 

Konst/gestaltningsuppdrag, konktakta:

Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator

Kultur- och fritidsförvaltningen

0701-49 62 95,

bodil.hedberg.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter