varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Vi utvecklar Apelviken

En obruten horisont, ettusen femhundra meter sandstrand, friska havsvindar och gångavstånd till staden. Apelviken ligger många människor varmt om hjärtat. Läs mer om vad som är på gång i området.

Strand

Foto: NOD

Det pågår en utveckling av Apelviken. Projektet syftar till att skapa norra Europas ledande surfdestination genom att förstärka surf- och badprofilen samt utveckla möjligheterna för rekreation i Apelviken året runt. Sandstranden ingår inte i projektet vilket innebär att alla kommer att kunna nyttja stranden precis som vanligt.

Hur kommer det att bli?

Projektet innebär att Varbergs kommun bygger i olika etapper och anlägger:

  • Strandpromenad: en separat gång- och cykelväg (med belysning), väster om Tångkörarvägen
  • Surftorg och parkering
  • Cykelparkeringar
  • Lekplats
  • Spänger som ökar tillgängligheten ner till stranden.

Vissa delar av projektet börjar byggas 2020, andra genomförs flera år senare, till exempel de södra delarna av strandpromenaden, lekplatsen och spängerna. Under våren 2019 genomfördes en dialog för utformning av surfhus med omgivningar.

Dessutom arbetar Varbergs Fastighets AB för att det ska kunna byggas ett surfhus i Apelviken som ska vara tillgängligt för både föreningsliv och allmänhet.

Varför bygger vi?

Målet är att utforma och bygga en strandpromenad med enhetlig utformning och tydlig Apelviken-identitet och att platsen ska synliggöra Varbergs vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

Vi bygger för att öka tillgängligheten och servicen i området för alla målgrupper, öka tryggheten för gående och cyklister, förbättra parkeringsmöjligheterna och öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter.

Aktuellt i projektet

Sommaren 2020 bygger vi en spång ner till vattnet, sätter upp orienteringstavlor i form av surfbrädor med förvaringsmöjligheter för nycklar och telefon och anlägger grill-häng på två ställen.

Vad händer under byggtiden?

Delar av strandpromenaden byggs först. Byggstart tidigast hösten 2020.
Anläggandet av lekplats (etapp 2) och byggnation av spänger för att öka tillgängligheten ner till stranden (etapp 3) sker år 2023 och framåt.

Detta har hänt

Under början av 2020 genomfördes en workshopsserie med gymnasietjejer som går program med inriktning surfing. Syftet är bland annat att säkerställa jämställdhet i planeringen av utformningen i Apelviken.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Julia Anding
Hamn- och gatuförvalrningen

073-231 59 88

julia.anding@varberg.se

Självservice & blanketter