Sök

Vi utvecklar Apelviken

En obruten horisont, ettusen femhundra meter sandstrand, friska havsvindar och gångavstånd till staden. Apelviken ligger många människor varmt om hjärtat. Läs mer om vad som är på gång i området.

Strand

Foto: NOD

Det pågår en utveckling av Apelviken. Projektet syftar till att skapa norra Europas ledande surfdestination genom att förstärka surf- och badprofilen samt utveckla möjligheterna för rekreation i Apelviken året runt. Sandstranden ingår inte i projektet vilket innebär att alla kommer att kunna nyttja stranden precis som vanligt.

Hur kommer det att bli?

Projektet innebär att Varbergs kommun bygger i olika etapper och anlägger:

  • Strandpromenad: en separat gång- och cykelväg (med belysning), väster om Tångkörarvägen
  • Surftorg och parkering
  • Cykelparkeringar
  • Lekplats
  • Spänger som ökar tillgängligheten ner till stranden.

Dessutom arbetar Varbergs Fastighets AB för att det ska kunna byggas ett surfhus i Apelviken. Surfhuset med utemiljöer ska vara tillgängligt för både surfare och allmänhet, med nya offentliga toaletter. Vissa delar av projektet byggs 2020, andra genomförs flera år senare, till exempel de södra delarna av strandpromenaden, lekplatsen och spängerna.

Varför bygger vi?

Målet är att utforma och bygga en strandpromenad med enhetlig utformning och tydlig Apelviken-identitet och att platsen ska synliggöra Varbergs vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

Vi bygger för att öka tillgängligheten och servicen i området för alla målgrupper, öka tryggheten för gående och cyklister, förbättra parkeringsmöjligheterna och öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter.

Aktuellt i projektet

Under våren 2019 startar projektet med en dialog, där Varbergs kommun och VFAB håller i tre workshopar där föreningar och verksamheter bjuds in till att vara delaktiga i processen och tycka till om arkitektens olika förslag när det gäller utformning av surfhus med omgivningar. Den tredje och avslutande träffen är i september 2019.

Vad händer under byggtiden?

Delar av strandpromenaden byggs först. Byggstart tidigast våren 2020.
Surfhuset byggs troligen hösten 2020.
Anläggandet av lekplats (etapp 2) och byggnation av spänger för att öka tillgängligheten ner till stranden (etapp 3) sker år 2023 och framåt.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström
Hamn- och gatuförvalrningen

070-981 00 55

jennie.fagerstrom@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter