varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Tack för din synpunkt

Vi kommer ta hand om samtliga synpunkter och sammanställa dessa i en programsamrådsredogörelse där vi bemöter de olika synpunkterna.

Programsamrådsredogörelsen kommer bli tillgänglig inför nästa beslut som är att godkänna planprogrammet Östra Träslövsläge. Därefter påbörjas arbetet med detaljplaner inom programområdet då man återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Lena Johansson, planarkitekt
telefon: 0340-881 16

e-post: lena.johansson8@varberg.se

Hanna Lundgren, projektledare exploatering
e-post: hanna.lundgren@varberg.se

Självservice & blanketter