varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Frågor och svar om gamla spåret

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om gamla spåret och vad som ska hända med spårområdet efter projekt Varbergstunneln är klart. Vi fyller på med frågor allt eftersom ni skickar in dem till oss i projektet.

Att ta hänsyn till i projektet

En järnvägsutredning har tagit fram där det kan läsas att nuvarande järnväg i och med utbyggnaden av dubbelspår kommer att rivas.

Det är först när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken som gamla spårområdet kan utvecklas. Det beräknas bli omkring år 2026.

Dialog i projektet

Alla förslag är välkomna i vår utredningsfas.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter