varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Svärdfisken

Svärdfisken ligger i den norra delen av Varbergs stad. På gammal industrimark växer ett nytt kvarter upp med blandad bebyggelse där bostäder, kontor och verksamheter kommer att finnas sida vid sida.

 

 

svärdsfisken

Varför bygger vi?

Varbergs centrum växer och nya kvarter kommer snart att göra området strax norr om stationen och söder om Monark, mer attraktivt. Utmed Birger Svenssons väg växer nu stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse fram.

I anslutning till Ventilos befintliga kontorsfastighet finns planer för lägenheter (50 bostadsrätter).

När huskropparna är klara tar Varberg kommun åter vid och färdigställer gatorna runtomkring kvarteret. Då kommer det att finnas belysning, träd, planteringar och cykelparkeringar på plats (se bidl nedan).

svärdsfisken
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kristina Törnström

Projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52

Självservice & blanketter