varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Stenen

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger cirka 15 km sydost om Varbergs stad, växer ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär fram. Varbergs kommun bygger bland annat gator och lekplatser i området.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av Varbergs största serviceorter med cirka 3 000 invånare. Här finns idrottsföreningar, handel och service i en lugn miljö. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en blandad bostadsbebyggelse med både villor, parhus, radhus, flerbostadshus och förskola. Etikhus AB ska uppföra 107 bostäder med olika boendeformer och Varbergs kommun kommer att erbjuda 18 tomter till sökande i kommunens tomtkö.

Karta över Stenen B och C

Aktuellt i projektet

Lokalgator, VA, belysning samt gång och cykelvägar är utbyggt i bostadsområdet. Gång och cykelvägen som ansluter till Spannarpsvägen ska färdigställas med asfaltering under våren 2020.

Detta har hänt hittills:

I naturområdet har en gångstig med belysning anlagts och det har utförts skogs- och naturvårdsåtgärder med bland annat gallring för att främja nya trädbestånd.Under hösten byggdes en större tätortlekplats och två mindre kvartetslekplatser.Söder om Fastarpsvägen har Vivab anlagt en dagvattendamm. Trafikverket har ökat trafiksäkerheten på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

 

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Sweco

Annika Andersson
Projektledare

070-523 54 08

a.andersson@weco.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter