varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Marmorlyckan

Bild av hur nya bostadsområdet Marmorlyckan kommer att se ut.

Bild: Järngrinden

Marmorlyckan ligger i området Breared ca 3 km söder om Varbergs stadskärna. I det nya bostadsområdet kommer livet mellan husen, med mötesplatser och grönska, bilda grunden för ett modernt och hållbart stadsboende.

Aktuellt i projektet

Gång- och cykelvägen utmed Marmorgatan och Droppstensgatan är färdig. Under hösten kommer det planteras träd och buskar utmed båda sträckorna samt en bullerskärm ska placeras vid öppningen i gabionmuren.

Vi avvaktar fortsatt arbete med att färdigställa Kiselgatan och gång- och cykelvägen mot dammen. Detta kommer anpassas till resterande byggnation av bostäder på kvartersmark vilket beräknas påbörja under hösten 2019.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan ger plats för cirka 160 nya bostäder i radhus och flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter. Det nya kvarteret uppförs av Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga en lokalgata runt kvarteret, gång- och cykelväg utmed delar av kvarteret samt anlägga bullerskydd utmed Marmorgatan.

Hur kommer det att bli?

Den nya lokalgatan, Kiselgatan, ansluter mot Marmorgatan, vid dagvattendammen samt mot Droppstensgatan vid Bovieran. Kiselgatan byggdes under hösten/vintern 2017 och när husen är klara kommer vi göra gatan trivsam. Den kommer då ha belysning, träd, buskar och sidoförskjutningar för att hålla nere hastigheten på gatan.

Utmed Marmorgatan ska ett bullerskydd anläggas i form av en gabionmur (en stålbur som fylls med sten). I samband med detta kommer även befintlig gång- och cykelväg breddas något och nya träd planteras.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmie Rosell

Hamn- och gatuförvaltningen

073-252 07 78

jimmie.rosell@varberg.se

Självservice & blanketter