varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Göingegården

Vid Göingegården pågår byggnation av nya bostäder och i takt med att nya områden växer fram anlägger kommunen gator och grönområden.

Aktuellt i projektet

Under vår och sommar har vi anlagt en mindre park söder om Ribstons väg. Det som återstår är plantering av växter och detta utförs senare i höst. Iordningsställande av parkeringen utmed Lindbergsvägen är påbörjad och arbetet kommer återupptas under hösten.

Utformning av parken

Hösten 2020 bjöd vi in till ett invånarmöte där representanter från de olika bostadsrättsföreningarna i Göingegården hade möjlighet att lämna synpunkter på det skissförslag, Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB) som tagits fram utifrån detaljplanens beskrivning. Sammanställning från mötet den 22 oktober 2020.  Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)Vår landskapsarkitekt har utvecklat skissen vidare, se gärna den nya utformningen. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Vad har hänt hittills?

Under 2013 anlades Aromavägen och Filippavägen.

Under 2015 anlades en gångväg utmed Himleån som förbindelse mellan östra och västra delarna av Göingegården och som även gör naturmiljön utmed Himleån mer tillgänglig. Platsen utmed Lindbergsvägen där 80-100 olika äppelträd finns bevarade, har ramats in med en gärdsgård, både för trivsel och för skydd mot betesskador. Syftet med platsen är att bevara och kunna visa upp ett stort antal fruktsorter som är lämpliga för odling.

Under 2019 utfördes åtgärder i naturområdet mellan villorna och Himleån, där den gamla fruktodlingen tidigare fanns. Majoriteten av de gamla äppelträden gallrades bort då de hade fått röta och var i dåligt skick. Brynet har öppnats upp, en ny sittplats anordnats och det har planterats lite nya buskar, träd och ängsytor.

Karta Göingegården
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina
Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter