Sök

Göingegården

Vid Göingegården pågår byggnation av nya bostäder och i takt med att nya områden växer fram anläggs gator och grönområden.

Vad har hänt hittills?

Under 2013 anlades Aromavägen och Filippavägen. Denna del av Göingegården är nu färdigbyggd. Hamn- och gatuförvaltningen anlade under hösten 2015 en gångväg utmed Himleån som förbindelse mellan östra och västra delarna av Göingegården. Gångvägen gör naturmiljön utmed Himleån mer tillgänglig.

Platsen utmed Lindbergsvägen, där 80-100 olika äppelträd finns bevarade, har ramats in med en gärdsgård, både för trivsel och för skydd mot betesskador. Syftet med platsen är att bevara och kunna visa upp ett stort antal fruktsorter, lämpliga för odling.

Vad kommer att hända?

Mellan villorna och Himleån finns ett grönområde där den gamla fruktodlingen fanns tidigare. Äppelträden är i dåligt skick och under hösten 2019 kommer naturområdet att åtgärdas.

I anslutning till platsen med fruktträd utmed Lindbergsvägen kommer vi att göra iordning en parkeringsplats och en utfart mot Lindbergsvägen. I dagsläget används infarten för byggtrafik och parkeringsplatsen kommer att byggas när samtliga bostäder på Göingegården har blivit klara.

När byggnationen av villorna är klara kommer vi att göra i ordning en park söder om Ribstons väg.

Karta Göingegården
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Danielsson
Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.danielsson.ahumada@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter