varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Bostäder

Bruna hus i ett bostadsområde.

Foto: Hidvi Group

Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. Nedan kan du se vilka nya bostadsområden som just nu växer fram i både stadsområdet och i våra serviceorter.

Övergripande inriktning

Den övergripande inriktningen är att bygga vidare på befintlig struktur med en stark stad, livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. 

Genom förtätning bygger vi hållbart, drar fördel av befintlig samhällsservice och infrastruktur samt bidrar till en tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö. Nybyggnation i kommunens serviceorter är ett annat viktigt tillskott där varje ny bostad bidrar till att behålla eller öka både kommunal och privat service, och därmed levandegöra orten. Och genom att bygga längs med regionala kollektivtrafikstråk använder vi befintlig infrastruktur, skapar ett stabilare underlag för samhällsservice och företag utanför stadsområdet, och stärker serviceorternas utbud.

Sammantaget vill vi planera för att fler människor i kommunen ska kunna bo med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Denna utvecklingsinriktning skapar förutsättningar för Varberg att växa på ett långsiktigt och hållbart vis.

Stadsområdet

Tvååker

Projekt hos Varbergs Bostad

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter