varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Byggnation vid Simstadion

Det pågår byggnation utanför Simstadion för att förbättra ytan och göra den trevligare för besökare. Det innebär nya bänkar, grönytor samt cykelparkeringar på platsen.

Varför bygger vi?

Ytan utanför Simstadion används inte i dag på något bra sätt. Därför arbetar vi just nu med att utveckla platsen och göra den trevligare med bänkar och grönytor.

Nya cykelparkeringar ska dessutom underlätta för besökare till Simstadion och fästningens cykelfria område att parkera sina cyklar på ett tryggt sätt. Handikapparkeringen kommer fortsatt att finnas kvar vid entrén.

Vad händer under byggtiden?

Ytan kommer att vara avstängd för ombyggnation fram till försommaren 2020. Under byggtiden kommer det att finnas möjlighet att ta sig till Simstadion men under arbetets gång kan delar av befintlig gång- och cykelbana komma att stängas av tillfälligt.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073-430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter