varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Veddige mötesplats och bytespunkt

Vi anlägger en ny mötesplats och bytespunkt för kollektivtrafiken i Veddige. Byggnation är planerad att pågå fram till 2021.

Området vid stationshuset i centrala Veddige håller på att utvecklas till en central mötesplats i form av ett torg med intilliggande grönytor där människor kan träffas och umgås. Vi anlägger även en ny bytespunkt för kollektivtrafiken där det ska bli enkelt att byta färdsätt mellan cykel, bil, buss och tåg..

Hur kommer det att bli?

Projektet innebär även fler parkeringsplatser för att underlätta pendling med kollektivtrafik. Dessutom blir busshållplatsen tillgänglighetsanpassad och bli enklare att nå. Offentliga toaletter kommer också att rymmas inom området. Projektet beräknas pågå till våren 2021.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter