varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Veddige gång- och cykelväg

Projektet är avslutat

En ny gång- och cykelväg byggs i Veddige för att skapa ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister att nå skol- och fritidsverksamhet samt service i Veddige.

Välkommen på invigning!

Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och representant från vägföreningen inviger nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan.
Tid: onsdagen den 21 juni, kl 18
Plats: grönområdet väster om Vidhögehallen

Tipspromenad för alla och cykelskola för barnen. Ta med egen cykel och hjälm.

Vi bjuder på grillad korv och bröd!

Anmäl dig via e-post till projekthamnochgata@varberg.se senast den 16 juni.

Varför bygger vi? 

Tanken med gång- och cykelvägen är att koppla ihop cykelvägnätet mellan östra och västra Veddige. Gatorna i området har mycket trafik med höga hastigheter och en ny gång- och cykelväg skapar ett tryggare, säkrare och mer sammanhängande cykelvägnät.

Hur kommer det att bli?

Gång- och cykelvägen anläggs på Västra Ringvägens västra sida mellan Viskastigen och fram till Skolgatan. I höjd med Skolgatan leds gång- och cykeltrafikanter över till Västra Ringvägens östra sida för att sedan följa Nygatans södra sida fram till strax innan Kantagårdsvägen där den sedan upphör.

Karta över ny gång- och cykelväg i Tvååker

Karta över ny gång- och cykelväg

I anslutning till att gång- och cykelvägen anläggs kommer även visst beläggningsarbete genomföras på delar av Västra Ringvägen samt delar av Nygatan.

Vad händer under byggtiden?

Byggnationen påbörjades under första kvartalet 2017 och beräknas vara klart innan sommaren.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter