Sök

Osynlig asfalt

18 maj 2015Hamn- och gatuförvaltningen

I denna vecka kommer asfaltering att utföras på gatan.

Asfaltslagret kommer inte att synas när gatan är färdig utan körbanorna kommer att bestå av smågatsten. Asfalten läggs för att göra gatan stabil och den perforeras med hål för att lättare kunna släppa igenom vatten.


/ Hamn- och gatuförvaltningen