varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Osynlig asfalt

18 maj 2015Kommunen

I denna vecka kommer asfaltering att utföras på gatan.

Asfaltslagret kommer inte att synas när gatan är färdig utan körbanorna kommer att bestå av smågatsten. Asfalten läggs för att göra gatan stabil och den perforeras med hål för att lättare kunna släppa igenom vatten.


/ Hamn- och gatuförvaltningen