varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Nu startar ombyggnationen igen

13 augusti 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Måndagen den 17 augusti stängs Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Kyrkogatan igen för biltrafik.

Under hösten fortsätter ombyggnationen av gatan som ska göra gatan tillgänglig för busstrafik och mer trivsam att vistas på. Andra halvan av gatan mellan Torggatan och Kyrkogatan ska färdigställas liksom de två korsningarna med Bäckgatan och Kyrkogatan. Framför Gallerian ska en cirkelrund yta anläggas. Nya busshållplatser kommer att anläggas på gatan i närheten av Brunnsparken.

 

På gatuavsnittet mellan Bäckgatan och Torggatan återstår vissa detaljer att göra i höst, som t ex soffor, papperskorgar och cykelställ samt ny belysning. Träd kommer att planteras i de ovala planteringskärlen och viss omläggning av gatsten kommer att utföras.

 

Trafiken kommer att ledas runt Gallerian. Fotgängare kommer däremot att kunna röra sig längs Västra Vallgatan och även kunna korsa den. När korsningen med Bäckgatan byggs om den 31 augusti till den 11 september leds trafiken norrifrån via Kyrkogatan och trafik söderifrån leds via Prästgatan, som dubbelriktas tillfälligt.