varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Nu stängs korsningen med Kyrkogatan

2 oktober 2015Hamn- och gatuförvaltningen

På måndag den 5 oktober startar arbetena med att bygga om korsningen Västra Vallgatan – Kyrkogatan. Korsningen kommer att vara avstängd för trafik fram till den 18 oktober. 

Trafiken leds runt Engelska parken och bakom Gallerian. Omledningen innebär att järnvägen korsas två gånger och köbildning kan förekomma. Vi vill därför uppmana trafikanter att välja alternativa vägar. Välj Västkustvägen eller Engelbrektsgatan – Sveagatan – Prästgatan.

 

Karta över trafiken när korsningen är stängdPDF (pdf, 148.7 kB)

 

Information från projektet Östra Vallgatan

På måndag den 5 oktober öppnas korsningen Östra Vallgatan - Kyrkogatan. Avsnittet Kyrkogatan-Torggatan på Östra Vallgatan är fortsatt avstängd på grund av ombyggnationen och busstrafiken kommer att ledas via Sveagatan till och med den 25 oktober.

Ombyggnation av Östra Vallgatan