Sök

Nu öppnar gatan för trafik igen

12 juni 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Plantering av perenner på Västra Vallgatan

Mehmet Ekmekci planterar perenner i de nya planteringskärlen.

Idag den 12 juni öppnar Västra Vallgatan framför Gallerian för trafik igen. Projektet har nått halvtid och avsnittet mellan Bäckgatan och Torggatan är i stort sett klart.

Vissa detaljer återstår att göra i höst, som t ex soffor, papperskorgar och cykelställ samt ny belysning. Då kommer även träd att planteras i de ovala planteringskärlen. Arbetena har gått enligt plan trots ett tidspressat schema.


Vissa mindre arbeten kommer att göras vid sidan av körbanan under nästa vecka.


Den 17 augusti stängs gatan igen för biltrafik. Under hösten ska avsnittet mellan Torggatan och Kyrkogatan färdigställas liksom de två korsningarna med Bäckgatan och Kyrkogatan. Framför Gallerian ska en cirkelrund yta anläggas.


/ Hamn- och gatuförvaltningen