varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Korsning stängs delvis 14 april

10 april 2015Kommunen

Tisdagen den 14 april påverkas korsningen Västra Vallgatan/Kyrkogatan av en renovering av en spillvattenledning. Trafiken norrifrån leds runt Engelska parken denna dag. Följ skyltning på plats.

Om ledningsarbetet går som förväntat tas avstängningarna bort på onsdagen och man kan köra som vanligt. Ledningsarbetet är beroende av bra väder och kan vid regn behöva skjutas upp.


Det aktuella ledningsarbetet är sista delen av en större upprustning som ökar livslängden på spillvattenledningarna i gatan.


För mer information om ledningsarbetena, se Vivabs hemsida Länk till annan webbplats..


/ Hamn- och gatuförvaltningen