varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Korsning stängs delvis 14 april

10 april 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Tisdagen den 14 april påverkas korsningen Västra Vallgatan/Kyrkogatan av en renovering av en spillvattenledning. Trafiken norrifrån leds runt Engelska parken denna dag. Följ skyltning på plats.

Om ledningsarbetet går som förväntat tas avstängningarna bort på onsdagen och man kan köra som vanligt. Ledningsarbetet är beroende av bra väder och kan vid regn behöva skjutas upp.


Det aktuella ledningsarbetet är sista delen av en större upprustning som ökar livslängden på spillvattenledningarna i gatan.


För mer information om ledningsarbetena, se Vivabs hemsidalänk till annan webbplats.


/ Hamn- och gatuförvaltningen