varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Korsningen Västra Vallgatan-Bäckgatan byggs om i höst

8 maj 2015Kommunen

Arbetena i korsningen med Bäckgatan var tidigare tänkta att göras under våren. För att bättre kunna planera arbetena har vi skjutit upp byggnationen av denna del till efter sommaren.

Endast gångbanorna i norra delen av korsningen byggs under entreprenadens första period före sommaren. Korsningen kommer att vara öppen för trafik under våren.


Avstängning av korsningen görs istället under andra byggetappen, som startar den 17 augusti.


Vi återkommer med mer detaljerad information framöver.