varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Korsningen Västra Vallgatan-Bäckgatan byggs om i höst

8 maj 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Arbetena i korsningen med Bäckgatan var tidigare tänkta att göras under våren. För att bättre kunna planera arbetena har vi skjutit upp byggnationen av denna del till efter sommaren.

Endast gångbanorna i norra delen av korsningen byggs under entreprenadens första period före sommaren. Korsningen kommer att vara öppen för trafik under våren.


Avstängning av korsningen görs istället under andra byggetappen, som startar den 17 augusti.


Vi återkommer med mer detaljerad information framöver.