varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Korsningar påverkas av ledningsarbete

17 april 2015Kommunen

På grund av regnet under denna vecka skjuter Vivab upp arbetet med spillvattenledningen till måndag den 20 april. Korsningen Västra Vallgatan/Kyrkogatan påverkas liksom del av korsningen med Bäckgatan. Trafiken norrifrån leds runt Engelska parken denna dag. Följ skyltning på plats.

För att kunna utföra arbetet behöver pumpning ske på Bäckgatan, vilket kommer att påverka framkomligheten i korsningen.


Om ledningsarbetet går som förväntat tas avstängningarna bort på tisdagen och man kan köra som vanligt. Ledningsarbetet är beroende av bra väder och kan vid regn behöva skjutas upp.

Det aktuella ledningsarbetet är sista delen av en större upprustning som ökar livslängden på spillvattenledningarna i gatan.

För mer information om ledningsarbetena, se Vivabs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projekt Västra Vallgatan
/ Hamn- och gatuförvaltningen