varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gångytor längs fasader byggs först

10 april 2015Kommunen
Byggnationen är igång på Västra Vallgatan

Markarbetena längs gatan har nu påbörjats, med bland annat rivning av befintlig asfalt.

Entreprenören Markteknik kommer snart att påbörja ombyggnaden av ytorna längs fasaderna, där breda och släta granithällar ska läggas. Den västra sidan, vid Systembolaget och Bio Capitol, byggs först.


Alla verksamheter längs gatan är öppna som vanligt.


/ Hamn- och gatuförvaltningen