varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Västra Vallgatan

Hamn- och gatuförvaltningen kommer att genomföra en ombyggnation av Västra Vallgatan mellan Kyrkogatan och Bäckgatan under året. 

Aktuellt i projektet

Vill du ha information om vad som händer under byggtiden?

Skicka din e-postadress till marie.gunsell@varberg.se så får du våra utskick.


  • Välkommen på invigning!
    Fredagen den 20 november klockan 12 invigs gatan av hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson. Företagarna på gatan erbjuder aktiviteter och förmånliga erbjudanden under hela helgen!

  • Nu öppnas korsningen med Kyrkogatan
    Ombyggnationen av korsningen har gått bra och trafiken släpps på fredag eftermiddag den 16 oktober, två dagar tidigare än planerat.

  • Byggnationen förlängs tre veckor
    Redan från början hade projektet ett väldigt tidspressat schema. Genom att förlänga projektet tre veckor får vår entreprenör en chans att hålla hög kvalitet i arbetet.

Varför bygger vi om?

Västra Vallgatan har byggts om för att stadsbussarna kommer att trafikera gatan, som en del av ett nytt linjenät för kollektivtrafiken. Gatan ska bli trivsam och trafiksäker för gående och cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet. 

Hur kommer det att bli?

Cykel, buss och bil ska samsas om utrymmet i gatans mitt. På gatans båda sidor finns planteringar och cykelställ som smalnar av gatan, vilket medför att hastigheten sänks. Längs fasaderna finns breda gångytor. 

Där Torggatan möter Västra Vallgatan, och särskilt många fotgängare passerar, utformas korsningen som en cirkelrund torgyta.

Nya busshållplatser finns på gatan i närheten av Brunnsparken.

Hela området har en markyta av smågatsten och hällar i granit.

Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand. 

Ritning över området Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB) 

Vad kommer att hända under byggtiden?

Byggnationen genomfördes i två etapper 2015, april-juni och augusti-oktober. 

Gatan stängdes av för trafik under byggnationen men var öppen för fotgängare. Trafiken leddes istället runt om Gallerian. Under sommaren var gatan öppen för trafik.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter