varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Tvååker brandstation

Vi bygger en ny brandstation i Tvååker för att underlätta för räddningstjänsten i Varberg och Falkenberg.

En ny brandstation

Nuvarande brandstation i Tvååker möter inte kraven på funktion som finns idag. Den nya brandstationen ger verksamheten bättre lokaler och genom närheten till E6 ett bättre läge och ökad möjlighet för räddningstjänsten att verka både i Varberg och Falkenberg.

Karta över berört område

Rödmarkerad väg på kartan berörs av ombyggnaden

Vad har hänt hittills?

Den nya brandstationen ska byggas vid infarten från Fastarpsvägen till Övrevi idrottsplats. Hamn- och gatuförvaltningen har haft i uppdrag att bygga om gatan vid platsen och anlägga en gång- och cykelväg längs sträckan till idrottsplatsen.

Vad händer under byggtiden?

Ombyggnationen av gatan har pågått från november 2017 till juni 2018. Gatan är färdigbyggd och har öppnats för trafik. Träd kommer att planteras under hösten 2018.

Beslut om en ny brandstation togs av kommunfullmäktige 2016. Varbergs Fastighets AB kommer på uppdrag av Varbergs kommun att bygga stationen. Byggnationen påbörjades under sommaren 2018 och planeras att pågå fram till och med sommaren 2019. För mer information om brandstationen, kontakta Varbergs Fastighets AB.

Vad händer mer i närheten?

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom nya bostadsområdet Stenen, som ligger på andra sidan Fastarpsvägen. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats.

Vivab har byggt en dagvattendamm söder om området och har dragit ledningar för vatten och avlopp till platsen där brandstationen kommer att ligga, och till Stenenområdet.

Trafikverket ökade trafiksäkerheten på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

ikon

Kontakta oss

Byggnation av räddningsstationen

Varbergs Fastighets AB

Telefon: 0340-50 60 00

varbergsfastighets.se Länk till annan webbplats.

Självservice & blanketter