varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trönninge skola och idrottscentrum

Byggnationen av en ny F-9-skola och ett nytt idrottscentrum i Trönninge är en av kommunens största investeringar någonsin. Skolan och idrottsanläggningen beräknas stå klara 2017.

Aktuellt i projektet

Trönninge skola och idrottscentrum invigdes den 20 augusti.

Nytt naturområde

Naturområdet mellan skolan och Himleån växer nu fram. Trädäcket vid dammen och belysning är klar i området. Naturområdet kommer att färdigställas under hösten 2018.

Naturområdet utformas med sittplatser, odlingsrösen, blommande ängar, träd och buskar. Odlingsrösen är högar med sten, som uppkommit då tidigare obrukad jord röjts upp för odling. Dessa odlingsrösen har tidigare varit placerade på ytan där Trönninge skola är byggd.

Karta med trafiklösningar och grönområden Pdf, 168.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 168.7 kB)

Varför bygger vi?

Trönninge och områdena runt omkring är ett viktigt område för nya bostäder i kommunen. I takt med att nya bostadsområden växer fram har även en ny skola och ett idrottscentrum anlagts för att möta framtida behov.  

Planprogram för Södra Trönninge Länk till annan webbplats.

Hur kommer det att bli?

Trönninge skola

Skolan har plats för 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9, är byggd i två plan och har tillagningskök. Upptagningsområdet är bestämt för vilka elever som tillhör skolan. 

Idrottscentrum

En inomhushall för friidrott ger fler ungdomar chansen att utöva friidrott och ökar förutsättningarna för dem som redan är aktiva. En skolidrottshall och en gymnastikhall har inrymts i samma byggnad.

Vad händer under byggtiden?

Skola och idrottscentrum

Varbergs Fastighets AB ansvarar för byggnationen av skolan och idrottscentrat. Mer om byggnationen av skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och idrottscentrat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras hemsida.

Trafikanpassningar och grönområden

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att öka trafiksäkerheten på Lindbergsvägen. Vi bygger:
- ny rondell på Lindbergsvägen vid skolan
- busshållplats på Lindbergsvägen i anslutning till skolan
- ny infart till skolan från rondellen.

Förvaltningen ansvarar också för att ställa i ordning ett grönområde med en dagvattendamm på området.

Vatten och avlopp

Vivab ansvarar för nya vattenledningar och en ny pumpstation i området. De ansvarar också för dagvatten och vattenförsörjning till skolområdet och den kommande nya stadsdelen Södra Trönninge. Den stora ledningen för vatten till Ringhals, som idag går rätt igenom det nya området för Södra Trönninge, kommer att ledas om.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Skola och idrottscentrum
Belinda Djupdahl

Varbergs Fastighets AB

belinda.djupdahl@varberg.se

0340-50 60 23


Trafik och grönytor

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52
kristina.tornstrom@varberg.se

 

Vatten och avlopp

Lars-Erik Johansson

Byggledare

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

Självservice & blanketter