varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ökad trafiksäkerhet vid Kunskapsskolan

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen förbättrar trafiksäkerheten på gatorna kring Kunskapsskolan.

Varför bygger vi?

Kunskapsskolan flyttar in i nya lokaler hösten 2016 och de närliggande gatorna Tingsgatan, Boråsgatan och Bergsgatan behöver därmed bli mer trafiksäkra.

Hur kommer det att bli?

Vi breddar trottoarer och gång- och cykelvägar. Vi anlägger också farthinder och gör åtgärder i korsningar för att öka trafiksäkerheten. Vi förbättrar belysningen i området.

Vad händer nu?

Byggnationen startar i mitten av april och pågår till och med oktober 2016.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter