varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Trädlyckevägen, kvarteret Atle

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen anpassar Trädlyckevägen och förbättrar för gående, cyklister och bussresenärer i anslutning till det nya kvarteret Atle vid Sankt Jörgens kyrkogård.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan möjliggör byggnation av tre sexvåningshus längs med Trädlyckevägen öster om Sankt Jörgens kyrkogård. Husen uppförs av ett privat företag.

Vi kommer göra en rad åtgärder för att göra infarten till bostadsområdet trafiksäker, förbättra för gående, cyklister och bussresenärer samt öka tillgängligheten till det närliggande naturområdet.

Hur kommer det att bli?

Vi kommer att göra följande åtgärder:

 1. 1) utveckla och förbättra befintlig gång- och cykelväg söder om Trädlyckevägen
 2. 2) rusta upp och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen
 3. 3) bygga ett nytt vänstersvängfält på Trädlyckevägen
 4. 4) bygga en ny gång- och cykelpassage över Trädlyckevägen
 5. 5) bygga en ny gång- och cykelväg till det nya kvarteret
 6. 6) anlägga ny gångväg som leder upp till naturområdet vid vattentornet
Karta över Trädlyckevägen

Karta i större storlek Pdf, 363.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 363.8 kB)

Befintlig gång- och cykelväg (1) söder om Trädlyckevägen kommer att höjas, breddas och tillgänglighetsanpassas. Söder om Trädlyckevägen kommer det att anläggas nya planteringar.

Busshållplatsen (2) kommer att tillgänglighetsanpassas och rustas upp.

Vänstersvängen in till det nya kvarteret (3) kommer att ligga där infarten finns idag.

Gång- och cykelpassagen över Trädlyckevägen (4) kommer att ligga strax öster om vänstersvängen.

Den nya gång- och cykelvägen (5) respektive gångvägen (6) ligger i östra delen av planen och leder upp till kvarteret respektive Vattentornet och Hälsans stig.

Vad händer framöver?

Etapp 1 - maj-juli 2016

Åtgärder söder om Trädlyckevägen (1 och 2 i kartan):

 • Omläggning av ledningar
 • Breddning och höjning av befintlig gång- och cykelväg
 • Upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplats.

I samband med genomförandet av etapp 1 kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om. Under en kortare period kommer delar av vägen att behöva stängas av för ledningsarbete.

Etapp 2 - augusti-december 2016

Åtgärder på Trädlyckevägen och norr om Trädlyckevägen (3,4,5 i kartan):

 • Vänstersvängen på vägen
 • Gång- och cykelpassage över vägen
 • Ny gång- och cykelväg upp till kvarteret
 • Ny gångväg upp till naturområdet
 • Planteringar

Vid genomförandet av etapp 2 kommer biltrafiken på Trädlyckevägen delvis stängas av.

Etapp 3 - januari-februari 2017

Åtgärder norr om Trädlyckevägen (6 i kartan):

 • Ny gångväg upp genom naturområdet till Hälsans stig
 • Gallring i naturområdet

Det kommer under byggtiden att finnas en risk för ökat buller från anläggningsfordon och markarbete.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter