varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Strandpromenaden

Strandpromenaden vid Ankaret

Foto: Hidvi

Strandpromenaden är Varbergs mest populära friluftsområde och välbesökt året runt av såväl Varbergsbor som turister. Under 2012 fyllde promenaden 100 år och samtidigt startade ett upprustningsprojekt. Projektet syftar till att förbättra Strandpromenadens sittplatser, belysning och räcken.

Nytt räcke och nya bänkar längs Strandpromenaden

Nytt räcke och nya bänkar

Aktuellt i projektet

Den nya räckesbelysningen mellan Ankaret och Kåsa lyser inte som den ska. Intensiv felsökning har visat att det beror på ett materialfel. Ljuspuckarna i räcket kommer att bytas ut mot nya, särskilt vattentäta och tåliga armaturer. Det är ännu oklart när detta är klart.

Om Strandpromenaden

Strandpromenaden är ett unikt område med stora kulturhistoriska värden. Området angränsar till  flera andra projekt och aktörer, såsom badplatser, fästningsområdet, Simstadion och privata anläggningar. Detta kräver samordning och upprustningen av promenaden har därför fokus på dialog med olika parter.

Vad har hänt hittills

Projektet påbörjades 2012. I samband med jubiléet togs ett informationsmaterial fram. Sedan dess har följande åtgärder gjorts längs promenaden:

  • nytt räcke mellan Ankaret och Kåsa
  • nya sittplatser inklusive möbler av lokalodlad ek
  • ny belysning mellan Ankaret och Kåsa

Alla åtgärder har gjorts i samråd med stadsarkitekt, kulturhistorisk expertis och företagare i området.

En utvecklingsplan Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.3 MB) har tagits fram för att visa kommunens syn på hur Strandpromenaden ska utvecklas framöver. I planen finns idéer om utomhusgym, motionsspår på gamla banvallen och förbättrade entréer till promenaden.

Vad händer framöver?

Förhoppningen är att vi ska kunna se över entrépunkter, cykel- och bilparkering och sophantering under åren framöver.   

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-88 000

Självservice & blanketter