varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skotvägen, Träslövsläge

Projektet är avslutat

På Skotvägen i Träslövsläge ger detaljplanen plats för sex nya tomter.

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att anlägga gata, gång- och cykelväg och bullerskydd inom det nya området. Vivab ansvarar för vatten och avlopp. Varberg Energi sköter elförsörjning, fiber och gatubelysning.

Varför bygger vi?

Detaljplanen ger plats för sex nya tomter. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gata, cykelväg, bullervall och bullerskydd inom området.

Hur kommer det att bli?

Infarten till de nya villatomterna blir en förlängning av Skotvägen. En gång- och cykelväg kommer att anläggas till den befintliga gång- och cykelväg som ligger strax öster om området.

För att skydda invånarna från buller anläggs en bullervall mot Skepparevägen i södra delen av området. Ett bullerplank anläggs mellan den nya bullervallen och befintlig bullervall strax sydväst om området.

Vad händer under byggtiden?

Markarbetet planeras pågå från november 2015 till mars 2016 och asfalten kommer att läggas i april/maj 2016. Plantering av bullervallen utförs i november 2016.

Som närboende kan du påverkas av ökad trafik och eventuellt buller under anläggningsarbetet samt att Skepparevägen kommer vara avstängd under några dagar.

Plankarta Skotvägen

Plankarta över Skotvägen. Bullervallar är utmärkta som vall på kartan.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter