varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Susvindsspåret

Varbergs kommun har under våren och sommaren 2019 arbetat med att ta bort Susvindsspåret. Sträckan är strategiskt viktig för att få Varberg att växa och att avlasta trafiksituationen i den norra stadsdelen. Därför har marken även sanerats för att möjliggöra framtida behov på den gamla banvallen.

Hur kommer det att bli?

Rivningen har möjliggjort för flertalet projekt att startas upp längs sträckan. Under tiden som Varbergstunneln ska anläggas kommer Trafikverket använda sträckan väster om Västkustvägen för att transportera schaktmassor. En cirkulation kommer att anläggas på Västkustvägen med anslutande gata med gång- och cykelbana till Kamremsgatan. Det förs diskussioner om  att i framtiden nyttja banvallen för att bygga ut det hårt belastade VA-nätet.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Magnus Rabe

hamn- och gatuförvaltningen

076- 851 20 59

magnus.rabe@varberg.se

Självservice & blanketter