varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Reparation av pirhuvuden

Fästningspiren - en av de två pirer som nu repareras

Fästningspiren - en av de två pirer som nu renoveras

Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren och Klövenpiren på Getterön är viktiga vågbrytare för Varbergs hamn och är i dåligt skick. De ska förstärkas i ett omfattande reparationsprojekt.

Varför bygger vi?

Pirhuvudena på Fästningspiren och Klövenpiren är viktiga vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. De skyddar hamnen och kustremsan innanför pirerna. Pirhuvudena har omfattande korrosionsskador på stålsponten och behöver repareras. 

Vad händer under byggtiden?

Förstärkningarbeten har gjorts på Fästningspiren och arbetet med själva pirhuvudet återupptas och slutförs under vår/sommar 2019. Under arbetet är piren stängd för allmänheten.

Förstärkningen av Klövenpiren kommer att ske med delvis annan metod och beräknas även den vara klar vår/sommar 2019.

Fästningspiren

Strandpromenaden runt Fästningen är ett populärt gångstråk i staden och vi försöker begränsa transporter och påverkan på promenaden. Transporter kommer att ske i huvudsak tidigt på morgonen och ha en gående lots vid sin sida.

Klövenpiren

Viss byggtrafik kommer att gå på Hattviksvägen och Änggärdevägen.

Hur lång tid tar reparationsarbetena?

Flera moment i reparationsarbetena är väderberoende och tidplanen är därför osäker. Projektet kommer att pågå under stora delar av våren 2019.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Martin Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 83

martin.johansson2@varberg.se

Självservice & blanketter