varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ombyggnation av Östra Vallgatan

Projektet är avslutat

Under hösten 2015 har Kyrkogatan–Torggatan byggts om. Arbetena var en fortsättning på det projekt som påbörjades 2014. Syftet med ombyggnationen var att anpassa Östra Vallgatan till ett nytt linjenät för stadsbussar och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Varför har vi byggt om?

Gatan har byggts om för att anpassas till det nya linjenätet för stadsbussar och för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Det nya linjenätet omfattar två busslinjer i centrum:

1, En linje längs Västra Vallgatan från busstationen och söderut

2, En linje från busstationen längs Engelbrektsgatan och Östra Vallgatan.

 

Hur har det blivit?

Genom den nya utformningen har gatan anpassats för genomgående busstrafik. Gatan har blivit blir mer stadsmässig med trädplanteringar och gatsten/granitstenshällar på gångbanorna. Trafiksäkerheten har ökat för de oskyddade trafikanterna då de får bättre gång- och cykelbanor och tydligare prioritet vid anslutande gator. Längsgående parkering har varvats in mellan trädraden på östra sidan utanför bostadsbebyggelsen norr om Borgmästaregatan.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter