varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Ombyggnation av busshållplatser

Det pågår en ombyggnation av hållplatserna Nedregården och Skånegatan längs Trädlyckevägen samt hålllplatsen Borgasgård.

Varför bygger vi?

Varbergs kommun har i samarbete med Hallandstrafiken påbörjat en ombyggnation av busshållplatserna på Borgasgatan, Nedregården och Skånegatan. Målet med projektet är att förbättra hållplatserna för att underlätta användandet av kollektivtrafiken. Arbetet för dessa tre hållplatser sker från vecka 16 till vecka 26, under dagtid. Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men vi ber om ert överseende med att det under byggtiden kommer bli ökat buller och trafikstörningar.

Hur kommer det att bli?

Borgasgård: Den befintliga busshållplatsen ersätts med en ny väderskyddad busskur, med reklamskylt, cykelparkering och bänk. Dessutom görs en asfaltering av Borgasgatans vändplats.

Nedregården: För Nedregårdens busshållplatser kommer vi behöva arbeta i båda riktningarna. Busshållplatserna ersätts med nya busskurer, bänkar och cykelparkeringar. Vägarna kommer även att få asfalterade bussfickor vilket kommer att underlätta för trafiken.

Skånegatan: Gällande Skånegatans busshållplatser sker arbete i båda riktningarna. Hållplatserna förses med nya busskurer, bänkar och cykelparkeringar. Här görs även en omasfaltering av bussfickorna.

Vad händer under byggtiden?

Trädlyckevägen kommer inte stängas av helt, men det kan bli en begränsad framkomlighet samt ökat buller i anslutning till byggarbetsplatserna vid ombyggnation av hållplats Skånegatan samt Nedregården. Hållplats Borgasgård på Borgasgatan kommer att stängas av helt och Hallandstrafiken tittar på en lösning genom att etablera en provisorisk hållplats i närheten. Hallandstrafiken tittar även på en provisorisk hållplatslösning gällande hållplatserna Skånegatan och Nedregården.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Vedad Hadzic

Hamn- och gatuförvaltningen

073 430 76 19

vedad.hadzic@sweco.se

Självservice & blanketter