varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ombyggnation av Stadshus C

Under de kommande åren kommer delar av Stadshus C att byggas om för att möta verksamhetens behov. Arbetet sker i etapper och beräknas vara helt klart 2020.

Varför bygger vi?

Arbetet sker dels för att skapa ändamålsenliga lokaler till kommunens nya gemensamma kundservice och dels för att effektivisera ytorna för kommunens verksamheter.

Hur ska det bli?

I februari 2018 ska en kommungemensam kundservice slå upp portarna. Under den första byggetappen byggs lokalerna om för att möta den nya verksamhetens behov

Kommunens nya kundservice kommer att ha sina lokaler i de nordvästra delarna av bottenplan i stadshus C, den nya kundentrén kommer att ligga mot parken. Den nya verksamheten ska bland annat ha öppna kontorslandskap, mötesrum och en helt ny entréhall med reception.

Ombyggnationen påbörjas i augusti 2017 och beräknas vara klar i december 2017.

Vad händer under byggtiden?

Med anledning av byggetapp 1 kommer flera av kommunens verksamheter att flytta till tillfälliga lokaler.

IT-avdelningen flyttar till andra lokaler i Stadshus C

IT-avdelningen flyttar tillfälligt till andra lokaler på plan 1 Stadshus C, lokaler som idag nyttjas av Fastighetsavdelningen. Flytten sker den 7 augusti 2017.

Fastighetsavdelningen flyttar till Kv Bolmen

Fastighetsavdelningen flyttar till tillfälliga lokaler i Kv Bolmen för att göra plats för IT-avdelningen som är i behov av lokaler i Stadshus C under ombyggnationen. Flytten sker under sommaren 2017.
Postadressen är oförändrad. Utlämning av nyklar och passerkort har flyttats till Kundservice.

Varbergs Fastighets AB flyttar till Tullhuset

Varbergs fastighets AB kommer att flytta från Stadshus C till Tullhuset i hamnen. VFAB:s flytt är främst kopplad till trångboddhet och var planerad sedan tidigare. VFAB:s gamla lokaler på plan två i Stadshus C kommer inte användas under byggtiden då lokalerna ligger ovanpå kundservice blivande lokaler och på det viset undgår vi att verksamhet sitter i direkt anslutning till byggarbetet och de eventuella störningar som det kan medföra.

Ny besöksadress: Tullhuset, Otto Torells gata 3, entrén på gaveln mot minigolfbanan. Postadressen är oförändrad.

Fler byggetapper

Ombyggnationen av lokaler till kommungemensam kundservice är den första etappen av flera arbeten på i Stadshus C. Längre fram ska resterande lokaler på plan 1 i huset byggas om för att möta behoven. Hela ombyggnationen beräknas vara klar 2020.

Information om efterföljande byggetapper kommer längre fram.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter