varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Nytt parkeringsledningssystem

Under 2019 sätter Varbergs kommun upp nya digitala skyltar som ska underlätta vid parkering. Det innebär att bilister enkelt ska kunna guidas till lediga parkeringsplatser i centrum.

Det pågår ett arbete med att installera ett nytt parkeringsledningssystem som ska hjälpa bilister att hitta lämpliga lediga parkeringsplatser via digitala skyltar. Skyltarna, som placeras på strategiska ställen vid infartslederna och i centrum, informerar om antalet lediga parkeringsplatser och hänvisar trafikanterna till VFAB:s sex parkeringshus. Arbetet är en åtgärd för att minska söktrafiken i centrum.

I parkeringshusen installeras kameror som automatiskt läser av bilarnas registreringsskyltar vid in- och utfart. Kamerorna kopplas till det nya parkeringsledningssystemet och registrerar antalet lediga parkeringsplatser. Kamerorna kommer på sikt att innebära att det inte behövs någon p-skiva i parkeringshusen, då kamerorna startar och avslutar parkeringstiden automatiskt.

Utbyggnaden av de digitala displayerna vid infartslederna sker etappvis, varav den första etappen görs i maj/juni. Etapp två beräknas utföras hösten 2019 till våren 2020.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter