varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Norrgatan

Projektet är avslutat

Hamn- och gatuförvaltningen byggde om Norrgatan till ett gångfartsområde under 2015. Sista delarna i projektet genomförs i april 2016.

Varför en ombyggnation?

Norrgatan har förnyats för att skapa bättre förutsättningar för affärer, restauranger, fastighetsägare och boende. Utvecklingen av Norrgatan ska bidra till att utveckla de norra stadsdelarna. Kulturhuset
Komedianten och resecentrum är viktiga närbelägna målpunkter som ska kopplas ihop med stadskärnan.

Hur blev slutresultatet?

Norrgatan har fått ny gatubeläggning med gatsten och hällar i granit. Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand. 

Gatan har gjorts om till gångfartsområde och fordon ska sig fram med låg hastighet. 

Ritning över området Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Byggtiden

Byggnationen genomfördes i två etapper 2015:

Mars-juni: Kungsgatan-Drottninggatan
Augusti-november: Västra Vallgatan-Kungsgatan. 

I april 2016 monteras sittkuddar i betong och ett träd planteras i korsningen med gatan. 

Invigning

Gatan invigdes lördagen den 28 november 2015.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter