varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Munkagård, Tvååker

I sydöstra delen av Tvååker kommer ett nytt bostadsområde växa fram. I samband med byggnationen av det nya bostadsområdet kommer hamn- och gatuförvaltningen öka tillgången till det grönområde som löper parallellt med Tvååkers kanal.

Aktuellt i projektet

Vi inviger det nya naturområdet vid Tvååkers kanal torsdagen den 31 augusti kl. 18. Samling vid grillplatsen vid kanalen.

Aktiviteter under kvällen:

  • Hamn- och gatuförvaltningen bjuder på korv och dryck
  • Positiva Tvååker anordnar tipspromenad
  • Cecilias trädgård har öppet med fri entré och erbjudanden för kvällen
  • Visning av husen i Munkagård by.

Arbeten under hösten 2017

  • Toppbeläggning  av asfalt och farthinder på lokalgatan
  • Ny asfalt på gata och trottoar på Skräddaregatan
  • Restaurering av stenmurar
  • Ängssådd
  • Diverse finjusteringar

Varför bygger vi?

En ny detaljplan möjliggör 40 nya bostäder, främst parhus. Bostäderna och kvartersområdet uppförs av ett privat företag.

Hamn- och gatuförvaltningen kommer att anlägga en lokalgata och gång- och cykelvägar till det nya området.

Därtill ska ett naturområde mellan kvartersmarken och Tvååkers kanal anläggas. Naturområdet kan på sikt öka möjligheterna till motion och friluftsliv i västra Tvååker och skapa ett trevligt promenadstråk mellan bostäderna och Tvååkers kanal.

Hur kommer det att bli?

Den nya lokalgatan kommer att ha infart från Skräddaregatan. Gång-, cykel- och mopedväg kommer att gå söder om området och genom naturområdet.

Naturområdet kommer bland annat att innehålla en dagvattendamm, gångvägar, betesmark, sittplatser med utsikt över dagvattendammen och en grillplats vid Tvååkers kanal.

Vad händer under byggtiden?

Anläggningsarbetet gjordes under våren och hösten 2016.

Nedan ses plankartan över nya bostadsområdet i Munkagård. Längst söderut finns nu en gång-, cykel- och mopedväg. I naturområdet i väster finns gång-, cykel- och mopedväg samt dagvattendammar.

Plankarta över nya bostadsområdet i Munkagård. Längst söderut i bild kommer en gång- och cykelväg att anläggas.
ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter