varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Motionsspåret i Veddige

Motionsspår Veddige

Motionsspåret i Veddige

Nu genomför vi en efterlängtad upprustning av motionsspåret i Veddige. Vi förbättrar belysning och ser över framkomligheten i spåret. 

Varför bygger vi?

Det främsta syftet med upprustningen är att den del av motionsspåret där belysning saknas, nu kommer att få det. Den här delen av spåret får LED-belysning som är ett mer energibesparande alternativ och ledningarn grävs ner i marken för att bättre kunna motstå väder och vind.

Utöver belysningen så förbättrar vi underlaget och framkomligheten, till exempel genom att ta bort uppstickande rötter och fylla igen håligheter.

Hur kommer det att bli?

Motionsspårets sträckning kommer inte att ändras men den nya belysningen och åtgärderna på underlaget kommer att göra att spåret blir bättre upplyst och tryggare att vistas i. 

Vad händer under byggtiden?

Upprustningen startar i november 2018.
Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men vi ber om överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och att viss byggtrafik kan förekomma.


ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter