varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Motionsspåret i Påskbergsskogen

Nu genomför vi en efterlängtad upprustning av motionsspåret i Påskbergsskogen. Vi förbättrar belysning och ser över framkomligheten i spåret. 

Aktuellt i projektet

Den nya belysningen är på plats och vi väntar nu på att marken i skogen ska torka upp eller frysa till så att vi kan åka in med en maskin och plocka bort de gamla belysningsstolparna. När dessa är borta kommer motionsspåret att snyggas till efter arbetsmaskinerna och ytterligare en belysningsstolpe kommer att placeras vid på bergshöjden i öster.

Varför bygger vi?

Det främsta syftet med upprustningen av Påskbergsskogens motionsspår är att byta ut den befintliga belysningen, som är både energikrävande och sliten men framförallt mycket känslig för stormar som skadar de luftburna ledningarna.

Upprustningen kommer därför innebära att vi byter ut belysningen till ett mer energibesparande alternativ, LED-belysning, och att de luftburna ledningarna byts ut mot ledningar i marken.

Utöver belysningen så förbättrar vi underlaget och framkomligheten, till exempel genom att ta bort uppstickande rötter och fylla igen håligheter.

Hur kommer det att bli?

Motionsspårets sträckning kommer inte att ändras men den nya belysningen och åtgärderna på underlaget kommer att göra att spåret blir bättre upplyst och tryggare att vistas i. 

Vad händer under byggtiden?

Upprustningen inleddes under sommaren och pågick under hösten 2017. Den gamla belysningen kommer att tas bort under början av 2018.

Vi gör vårt bästa för att störningarna ska bli så små som möjligt men vi ber om ert överseende med att det under byggtiden kan bli ökat buller och att viss byggtrafik kan förekomma.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter