varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Motionsspår Breared-sjukhuset

Projektet är avslutat

Motionsspår

Foto: Hidvi Group

Ett nytt motionsspår mellan Breared och sjukhuset öppnar till våren. Det nya spåret bildar tillsammans med motionsspåret i Påskbergsskogen en halvmil lång slinga i ett vackert naturområde inne i centrum.

Invigning den 23 april 2017

Se bilder och film från invigningen

Varför bygger vi?

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga ett nytt belyst motionsspår i naturområdet mellan sjukhuset och Breareds bostadsområde. Målet med projektet är skapa ett längre centrumnära motionsspår när det nya motionsspåret sammanlänkas med motionsspåret i Påskbergsskogen och Brearedshallen. Syftet med motionsspåret är också att öka allmänhetens tillgång till naturområden i staden och uppmuntra till motion och naturupplevelser.

Hur kommer det att bli?

Motionsspåret blir cirka 2 kilometer långt och sträcker sig från koloniområdet vid Västkustvägen, förbi Brearedshallen och upp mot sjukhuset och Almers skola. Motionsspåret kommer att vara belyst och ha en beläggning av grus. Motionsspåret förbinds med Påskbergsslingan genom den befintliga gång- och cykelväg längs Västkustvägen.  

Karta över nya motionsspårets sträckning Pdf, 948.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 948.5 kB)

Vad händer under byggtiden?

Vi börjar i oktober månad 2016 med att röja undan växtlighet och buskage längs sträckan. Sedan anlägger vi slingan under vinterhalvåret och beräknar att vara klara till våren 2017. Arbetena sker under dagtid och viss byggtrafik kan förekomma under byggtiden.

Motionsspårets tillgänglighet

Motionsspåret är belagt med hårt packat grus för att vara tillgängligt för rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Att asfaltera ett motionsspår är till nackdel för löparna eftersom underlag blir för hårt, dessutom är det en för hög kostnad. Om du som rullstolsburen vill undvika de största backarna rekommenderar vi dig att använda den asfalterade cykelbanan på delar av sträckan.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter