varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Mötesplats Sibbarp

Hamn- och gatuförvaltningen ska under kommande år investera i mötesplatser på mindre orter i kommunen och landsbygden. Genom dialog med lokala grupper tar vi fram förslag och förbättrar befintliga utemiljöer.

Om projektet

Sibbarps vägförening ansökte 2015 om att utveckla området vid Carussedammen till en attraktiv mötesplats. Förslaget fick positiv respons och arbetet påbörjades hösten 2017 och avslutades våren 2018. 

Den tidigare parken vävdes samman med en ny äng genom att nya platser skapades utmed gångvägen. Material, möbler och en sammanhållen utformning skapar en helhet och utvecklar de värden som redan finns.

Invigning

Invigning av Carusseparken skedde i samband med Sibbarps vägförenings nationaldagsfirande 6 juni 2018. Tobias Carlsson (L) som är ordförande i hamn- och gatunämnden invigningstalade.

Fler mötesplatser utanför staden hittar du här.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter