varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Mötesplats i Stråvalla

Det pågår ett arbete med att utveckla en mötesplats vid Stråvalla strand.

Illustrationsplan Stråvalla

Bild: Mareld Landskapsarkitekter

Arbetet med att utveckla mötesplatser handlar om att genomföra förbättringar av utemiljöer med centrala och sociala funktioner. Varje år görs en prioritering baserad på ett antal kriterier av vilken eller vilka orter som kan komma att bli aktuella för projektet under året.

Aktuellt i projektet

Anläggning av mötesplatsen på Stråvalla strand kommer att ske under vår/försommar 2019. Projektet innebär bland annat att en gångväg anläggs för att få tillgänglighet ut till stranden, fasta bänkar kommer att byggas utmed stenmuren och lekplatsen utvecklas. Utformningen har tagits fram i dialog med boende.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter