varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lugnetrondellen

Projektet är avslutat

Vi anpassar Lugnetrondellen och bygger ny infart till det nya handelsområdet "Lugnetrondellen".

Varför bygger vi?

Ett nytt handelsområde ska stå klart hösten 2017 mitt emot bostadsområdet Lugnet längs med väg 153, Värnamovägen. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anpassa rondellen till det nya affärsområdet och bygga en infart till området.

Hur kommer det att bli?

Vi bygger en infart från väg 153 till handelsområdet. Längs med infarten kommer det också att finnas en gång- och cykelväg. Inne på området kommer det att byggas en rondell för trafik till och från parkeringen.

Lugnetrondellen och gång- och cykelvägen längs väg 153 kommer att anpassas till det nya handelsområdet.

Karta över Lugnetrondellen och det nya handelsområdet Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155 kB)

Vad händer framöver?

Arbetena startade i juni 2016 och beräknas pågå till januari 2017. Asfaltering kommer att ske senare under 2017 när vädret tillåter.

Från oktober månad kommer vi att bygga i den del av rondellen som finns på Lindbergsvägen. Körfälten kommer att bli smalare och från Lugnet kommer det att bli begränsad framkomlighet under några veckor. Vi rekommenderar dig att välja annan väg om det är möjligt.

Trafik österifrån på väg 153: kör via Österleden och sjukhuset in mot centrum.

Trafik från Lassabacka mot motorvägen: kör väg 41.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter