varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Limabacka lekplats

Skiss på Limabacka nya lekplats

Den nya lekplatsen ska innehålla lek för många åldrar och bli en mötesplats för alla!

Aktuellt i projektet

Nu är nya lekplatsen klar! Kom och träffa oss som ritat och byggt lekplatsen och testa alla nya lekredskap! Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden, invigningstalar och vi bjuder på korv och bröd.

TID

Torsdagen den 29 juni kl. 18

PLATS

Grönområdet mellan Gunnes och Kristens väg

Varför bygger vi?

Limabacka tätortslekplats är nästa tätortslekplats på tur som byggs enligt lekplatsriktlinjen Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.9 MB). Den gamla lekplatsen är i stort behov av upprustning.

Vid invånardialogen i april 2015 ville många att lekplatsen ska ligga kvar där den gör idag, men många framförde också att där är blött. Tillsammans med Vivab har vi åtgärdat en av dagvattenledningarna som går genom lekplatsen. Vi tror att dräneringen ska fungera bättre nu, men i ett tätt markmaterial kan det vara svårt att leda bort överskottsvatten.

Hur kommer det att bli?

Lekplatsen kommer att innehålla lek för många åldrar med en hinderbana och en linbana i den östra delen av lekplatsen. Gungor, studsmattor, en vippgunga och en ”snurrkopp” kommer att finns i den västra delen. Gräsmattan tillsammans med det nya konstgräset kommer att vara en samlande yta med lek och sittplatser runt omkring. Kullen eller backen i mitten höjs något och får ”hopp” på ena sidan. En grillplats kompletterar lekplatsen.

Ritning över den nya lekplatsen Pdf, 311.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311.9 kB)

Vad händer under byggtiden?

Vi beräknar att komma igång efter jul- och nyårshelgerna om det milda vädret håller i sig. Blir det kallt förskjuts byggstarten. Vi räknar med att vara klara innan sommaren. Under byggtiden kommer det att vara byggtrafik på vägarna runt området och på gång- och cykelvägen samt inne på lekplatsen. Vi hoppas på förståelse för de eventuella störningar och det eventuella buller som kan uppstå på grund av detta.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se

 

Självservice & blanketter