varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ledningsarbete på Otto Torells gata

Vi förbereder för bygget av Varbergstunneln och den nya stadsdelen Västerport genom att lägga nya ledningar för vatten samt el, fjärrvärme och it.

I en växande stad behöver ledningarna under mark förbättras och byggas ut. I takt med att Varberg växer anpassar vi därför ledningsnätet.

Varför bygger vi?

På Otto Torells gata förbereder vi för bygget av Varbergstunneln och den nya stadsdelen Västerport genom att lägga nya ledningar för vatten samt el, fjärrvärme och it.

Vad händer under byggtiden?

Arbetet utförs i två etapper under första halvåret 2018. Först ut är Vivablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, därefter tar Varberg Energi över arbetena.

Mer om projektet på Vivabs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gatan är helt avstängd för fordonstrafik. Cyklister och gående kan passera vid sidan av arbetsområdet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter