varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Kvarteret Kilen

Grönområdet Kilen, mellan Rosenfredsgatan-Ringvägen-Södra vägen är idag ett bortglömt område som nu rustas upp för att skapa större gröna värden. Det blir en plats för mångfald som välkomnar människor, insekter och andra smådjur.

Karta över grönområdet Kilen

Grönområdet Kilen

Aktuellt i projektet

Nu är det dags för invigning! Den 27 april kl. 10 inviger vi den lilla parken med hjälp av barn från Hagaskolan, deltagare från Arbetscentrum och nämndordförande Tobias Carlsson samt Christoffer Bergenblock som för några år sedan skrev motionen om att förbättra området.

Välkommen!

Varför bygger vi?

I en växande stad behöver vi ta vara på befintliga grönområden och utveckla dem för att skapa en god livsmiljö. Kilen utgör en grön länk som hjälper till att binda samman stadens grönytor. En stad kan vara viktiga miljöer för pollinerande insekter, när deras livsmiljöer minskar i jordbrukslandskapet. Även arter som är beroende av gamla träd kan ibland ha det lättare i städer än i skogar.

Hur kommer det att bli?

Träd, buskar, perenner och vårlökar kommer att planteras för att gynna pollinerande insekter och skärma av den trafikerade vägen. Mycket av den befintliga växtligheten ska bevaras, men den stora skogsdungen kommer gallras ur för att skapa ett ljusare och tryggare intryck. Genom dungen ska en stig med belysning anläggas i riktning ner mot Ankaret. De fem almarna som drabbats av almsjuka görs om till högstubbar och utsmyckas som hus för insekter och smådjur. Parken ska också ha inslag av pedagogik genom skyltar som sätts upp.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg direkt

Telefon: 0340-880 00

E-post: varbergdirekt@varberg.se 

Självservice & blanketter