varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Projektet är avslutat

Korsningen Skotvägen/Grytåsvägen

För att öka trafiksäkerheten i korsningen görs en ombyggnad under året.

Varför bygger vi?

Korsningen upplevs stor och osäker då flera bilar kör fort. Tanken med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen och dämpa hastigheten.

Hur kommer det att bli?

I mitten av korsningen byggs en rund liten kulle upp av gatsten och asfalt, en så kallad kapsyl. Den blir låg och helt överkörningsbar men kör man fort över den kommer det att märkas. Det ska även gå att köra runtom.

Vad händer under byggtiden?

Ombyggnaden är planerad att genomföras någon gång under 2019.

Skiss över åtgärder i korsningen

Skiss över åtgärder i korsningen

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

Varberg Direkt
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter